Sản phẩm nổi bật

Hiệu quả của công nghệ phun tưới tự động tại nước ta như thế nào?

(Báo Quảng Ngãi) - Tiết kiệm tối đa nhân công, thời gian tưới nước, chi phí mua nhiên liệu chạy máy bơm… do hệ thống phun tưới tự động mang lại, đã khiến một bộ phận nông dân Lý Sơn trở thành những chủ nhân của công nghệ tưới nước hiện đại này trên ruộng của mình.

Làm nông nghiệp công nghệ cao kiểu israel, những điều tưởng chừng không thể

Ở Israel, nông nghiệp là lĩnh vực mà 95% là khoa học và chỉ 5% lao động. Ở Israel, nông nghiệp là lĩnh vực mà 95% là khoa học và chỉ 5% lao động. Ngày nay, tuy chiếm chưa đến 2% dân số Israel, nhưng những nông trang sản xuất đến 12% lượng hàng hóa xuất khẩu của cả nước. Các nông trang cũng đóng góp đến 15% thành viên Knesset (Quốc hội Israel) và còn nhiều hơn thế cho lực lượng sĩ quan và phi công của quân đội.

Hướng dẫn lắp đặt hệ thống tưới tự động, kỹ thuật lắp đặt hệ thống tưới

Đo đạc tổng diện tích và xác định vị trí ngôi nhà và cây trong vườn để tính toán sao cho phù hợp. Khi chúng ta lên kế hoạch sử dụng hệ thống tưới tự động. Trước tiên chúng ta phải xác định chính xác lọai thiết bị tưới nào được thiết kế cho phù hợp...

Tìm giải pháp chống hạn và phát triển bền vững cà phê, điều, hồ tiêu,...

(TN&MT) - Ngày 29/3, tại TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Bộ NN&PTNT đã phối hợp với UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội thảo giải pháp khoa học công nghệ chống hạn và phát triển bền vững cà phê, điều, hồ tiêu vùng Đông Nam Bộ và Tây Nguyên.

Mô hình hệ thống tưới tự động tiêu chuẩn

1. Trang thiết bị bao gồm:
• Ống dẫn nước chính được chọn là loại ống nhựa HDPE cho tuyến ống chính và PVC ra đầu phun chịu được áp lực 6 đến 16 bar và phụ kiện đấu nối chuyên dụng.<[ TEXT RECOGNITION IN PROGRESS / MORE INFO: http://projectnaptha.com/process/ (IDX:0:0&0:0&0:0&459&727:XDI) / ELAPSED 38.19SEC / DATE Sat, 09 Apr 2016 05:10:10 GMT / TEXT RECOGNITION IN PROGRESS ]>

Tha undenlgned SAN DIEGO nRMINAL

owler nr agcnt

1nnNg&

or HUNTER INDUSTRIES

lname or address of stllper)

that th& followlng mentioned good& shipp6d vla EVA AIRWAYS CORpORAT

<[ TEXT RECOGNITION IN PROGRESS / MORE INFO: http://projectnaptha.com/process/ (IDX:1:8-1:7&1:8&1:7&53&727:XDI) / ELAPSED 38.64SEC / DATE Sat, 09 Apr 2016 05:10:10 GMT / TEXT RECOGNITION IN PROGRESS ]>

<[ TEXT RECOGNITION IN PROGRESS / MORE INFO: http://projectnaptha.com/process/ (IDX:2:2&2:2&2:2&51&614:XDI) / ELAPSED 38.54SEC / DATE Sat, 09 Apr 2016 05:10:10 GMT / TEXT RECOGNITION IN PROGRESS ]>

<[ TEXT RECOGNITION IN PROGRESS / MORE INFO: http://projectnaptha.com/process/ (IDX:2:3-2:4&2:3&2:4&668&1084:XDI) / ELAPSED 38.12SEC / DATE Sat, 09 Apr 2016 05:10:10 GMT / TEXT RECOGNITION IN PROGRESS ]>

<[ TEXT RECOGNITION IN PROGRESS / MORE INFO: http://projectnaptha.com/process/ (IDX:2:7&2:7&2:7&609&673:XDI) / ELAPSED 38.10SEC / DATE Sat, 09 Apr 2016 05:10:10 GMT / TEXT RECOGNITION IN PROGRESS ]>

<[ TEXT RECOGNITION IN PROGRESS / MORE INFO: http://projectnaptha.com/process/ (IDX:2:6&2:6&2:6&844&1044:XDI) / ELAPSED 38.10SEC / DATE Sat, 09 Apr 2016 05:10:10 GMT / TEXT RECOGNITION IN PROGRESS ]>

<[ TEXT RECOGNITION IN PROGRESS / MORE INFO: http://projectnaptha.com/process/ (IDX:2:8&2:8&2:8&159&346:XDI) / ELAPSED 38.11SEC / DATE Sat, 09 Apr 2016 05:10:10 GMT / TEXT RECOGNITION IN PROGRESS ]>

<[ TEXT RECOGNITION IN PROGRESS / MORE INFO: http://projectnaptha.com/process/ (IDX:2:a&2:a&2:a&545&601:XDI) / ELAPSED 38.11SEC / DATE Sat, 09 Apr 2016 05:10:10 GMT / TEXT RECOGNITION IN PROGRESS ]>

<[ TEXT RECOGNITION IN PROGRESS / MORE INFO: http://projectnaptha.com/process/ (IDX:2:5-2:9-2:b&2:5&2:b&419&523:XDI) / ELAPSED 38.11SEC / DATE Sat, 09 Apr 2016 05:10:10 GMT / TEXT RECOGNITION IN PROGRESS ]>

<[ TEXT RECOGNITION IN PROGRESS / MORE INFO: http://projectnaptha.com/process/ (IDX:3:4&3:4&3:4&477&500:XDI) / ELAPSED 38.10SEC / DATE Sat, 09 Apr 2016 05:10:10 GMT / TEXT RECOGNITION IN PROGRESS ]>

<[ TEXT RECOGNITION IN PROGRESS / MORE INFO: http://projectnaptha.com/process/ (IDX:3:5&3:5&3:5&560&634:XDI) / ELAPSED 38.10SEC / DATE Sat, 09 Apr 2016 05:10:10 GMT / TEXT RECOGNITION IN PROGRESS ]>

<[ TEXT RECOGNITION IN PROGRESS / MORE INFO: http://projectnaptha.com/process/ (IDX:3:3-3:6-3:7&3:3&3:7&773&1068:XDI) / ELAPSED 38.10SEC / DATE Sat, 09 Apr 2016 05:10:10 GMT / TEXT RECOGNITION IN PROGRESS ]>

<[ TEXT RECOGNITION IN PROGRESS / MORE INFO: http://projectnaptha.com/process/ (IDX:5:0&5:0&5:0&303&452:XDI) / DATE Sat, 09 Apr 2016 05:10:10 GMT / TEXT RECOGNITION IN PROGRESS ]>

<[ TEXT RECOGNITION IN PROGRESS / MORE INFO: http://projectnaptha.com/process/ (IDX:5:1&5:1&5:1&91&210:XDI) / DATE Sat, 09 Apr 2016 05:10:10 GMT / TEXT RECOGNITION IN PROGRESS ]>

<[ TEXT RECOGNITION IN PROGRESS / MORE INFO: http://projectnaptha.com/process/ (IDX:5:2&5:2&5:2&358&382:XDI) / DATE Sat, 09 Apr 2016 05:10:10 GMT / TEXT RECOGNITION IN PROGRESS ]>

<[ TEXT RECOGNITION IN PROGRESS / MORE INFO: http://projectnaptha.com/process/ (IDX:5:3&5:3&5:3&295&425:XDI) / DATE Sat, 09 Apr 2016 05:10:10 GMT / TEXT RECOGNITION IN PROGRESS ]>

<[ TEXT RECOGNITION IN PROGRESS / MORE INFO: http://projectnaptha.com/process/ (IDX:1:2&!&!&!&!:XDI) / ELAPSED 38.14SEC / DATE Sat, 09 Apr 2016 05:10:10 GMT / TEXT RECOGNITION IN PROGRESS ]>

This text was recognized by the built-in Ocrad engine. A better transcription may be attained by right clicking on the selection and changing the OCR engine to "Tesseract" (under the "Language" menu). This message can be removed in the future by unchecking "OCR Disclaimer" (under the Options menu). More info: http://projectnaptha.com/ocrad
Tưới cảnh quan

Tưới cảnh quan

Tưới nông nghiệp

Tưới nông nghiệp

Màng nhà kính - Lưới

Màng nhà kính - Lưới

Tự động & SP khác

Tự động & SP khác